השלבים הראשונים לפתיחת עוסק מורשה

פתיחת עסק עצמאי נעשית במקביל לרישום תקין ברשויות המדינה.

כידוע, חל איסור על התחלת פעילות כעוסק מורשה ללא פתיחת תיק עוסק מורשה. פתיחת תיק עוסק מורשה קלה מאוד. באתר רשות המיסים אנו מאתרים (דרך הכנסת כתובת העסק החדש, לא כתובת המגורים) את תחנת המע"מ בה יש לפתוח את התיק, מגיעים לתחנת מע"מ בשעות הפעילות (רשום באתר רשות המסים) מצוידים בתעודת זהות ברורה, צילום המחאה מחשבון הבנק ( ללא חשבון בנק לא ניתן לפתוח תיק עוסק מורשה, מומלץ מאוד לפתוח חשבון בנק ייעודי לעסק ) וחוזה שכירות על שם העסק.

בטופס פתיחת תיק המע"מ ( מעבר לנתונים פורמליים ) תידרשו לרשום מחזור צפוי לשנה. הסיבה היא על מנת לסווג את הדיווח לחד חודשי ודו חודשי. במידה והמחזור גבוה מ 98,707 ₪ ועד 1,510,000 ₪ תוגדרו כעוסקים מורשים החייבים בדיווח דו-חודשי ( אחת לחודשיים ), במידה והמחזור גבוה מ 1,510,000 ₪ תוגדרו כעוסקים מורשים החייבים בדיווח חד – חודשי.

אל תשכחו – לאחר פתיחת תיק עוסק מורשה יש לפתוח תיק במס הכנסה וביטוח לאומי.

להלן חלק מסוגי הרישום במע"מ:
1. עוסק פטור.
2. עוסק מורשה-עצמאי, שותפות לא רשומה .
3. עוסק מורשה-חברה בע"מ, שותפות רשומה.

מה עם הנהלת חשבונות לעוסק מורשה וכיצד נבחר את המנהלי החשבונות שלנו?

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

בחירת הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

לאחר הרישום כחוק בכל הרשויות, עליכם לבחור בהנהלת חשבונות ומנהל חשבונות. בהנחה שרובכם נרשמים כעוסקים מורשים אתם צריכים הנהלת חשבונות לעוסק מורשה.
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה מתחילה קודםצ כל בהוראות ניהול ספרים ובהתאם למקצוע בו תעסקו תידרשו לנהל ספרים מסוימים ובמסגרת אותם ספרים נכללת גם מערכת הנהלת החשבונות לעוסק מורשה.

לדוגמא:

פתחתם בשעה טובה גן ילדים.
ניהול גן ילדים כפוף להוראות ניהול ספרים תוספת ח'. במעבר לשיטה של הנהלת חשבונות לעוסק מורשה יש לנהל גם ספר תלמידים (מעבר להוצאת קבלות, חשבוניות, שמירת חשבוניות ספקים ושמירת רשימת חייבים וזכאים לסוף השנה). בספר התלמידים יש לרשום את שם הילד וכתובתו, הכיתה או הקורס בו הוא משתתף, פרטים לאיתור חשבונית-המס שהוצאה לו ( ניתן גם לערוך הסכם עם הורי הילד וזה אמצעי חליפי לזיהוי בספר התלמידים לחשבונית-מס ).

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה יכולה להיות הנהלת חשבונות חד-צדית או הנהלת חשבונות כפולה.
אם חברה בע"מ פתחה עוסק מורשה, הנהלת החשבונות תהיה הנהלת חשבונות כפולה תמיד, החל מהשקל הראשון של ההכנסות.
אם עצמאי / שותפות (רשומה ולא רשומה) פתחו תיק עסק מורשה הרי הנהלת חשבונות לעוסק מורשה תלויה בהגדרות שונות הקשורות למחזור ההכנסות ומספר עובדים.

לדוגמא:

אם נפתח עסק שמהותו נתינת שרות הרי אם מחזור ההכנסות (מחזור-כולל מע"מ) הוא מעל 1,700,000 ₪ לשנה, הנהלת החשבונות לעוסק המורשה היא הנהלת חשבונות כפולה. אם מחזור ההכנסות מתחת ל 1,700,000 ₪ לשנה, הנהלת החשבונות לעוסק המורשה היא חד צדית.

אם נפתח עסק סיטונאי הרי הנהלת חשבונות לעוסק מורשה תהיה הנהלת חשבונות כפולה תחת ההנחות הבאות:

אם מחזור ההכנסות (מחזור-כולל מע"מ) הוא מעל 9,200,000 ₪ לשנה או שנעסיק מעל 6 עובדים (עובד-משרה מלאה) .
אם המחזור בין 3,450,000 ₪ ל 9,200,000 ₪ או שהמחזור נמוך מ 3,450,000 ₪ ונעסיק 4 או 5 עובדים.

אם מחזור ההכנסות יהיה נמוך מ 3,450,000 ₪ ונעסיק עד 3 עובדים, הנהלת חשבונות לעסק מורשה תהיה הנהלת חשבונות חד-צדית.