מהו עוסק פטור

עוסק פטור הינו מונח מתוך חוק מע"מ. עוסק פטור מוגדר בחוק מע"מ כעוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנה (שנה קלנדרית מ 1 בינואר ועד 31 בדצמבר ולא שנת פעילות) נמוך (בשנת 2017) מ 98,707 ₪ ( לא רווח, מחזור עסקאות ברוטו ולצורך זה לא לוקחים בחשבון את ההכנסות ממשכורת במידה ויש ).

עוסק מורשה מדפיס חשבונות עסקה ( מומלץ ) וקבלות בלבד ולא חשבוניות מס וכותב את פרטיו בשימוש בצמד מילים ע.פ. ולא ע.מ. עוסק מורשה מדווח על הכנסותיו על "בסיס מזומן". ישנם מקצועות מסוימים ( בעלי מקצועות חופשיים ) שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים מתוקף המקצוע וחייבים לפתוח תיק עוסק מורשה ללא קשר למחזור ההכנסות. במידה ובמשך השנה הקלנדרית עלה מחזור ההכנסות על 98,707 ₪ יש להפוך את מעמד העוסק הפטור למעמד עוסק מורשה. הכוונה היא שחייבים לגשת לתחנת מע"מ ולהפוך את המעמד מעוסק פטור לעוסק מורשה כבר במשך השנה ולא לחכות לסוף השנה.

עוסק פטור לא מגיש למע"מ דיווחים שוטפים. מצד שני, חייב העוסק הפטור בדיווח אחת לשנה ( עד 31 בחודש ינואר בשנה העוקבת ) על מחזור ההכנסות ( אי דיווח גורר החל מ 2017 הטלת קנס מנהלי ). בדר"כ נעשה על ידי שירותי הנהלת חשבונות לעוסק פטור חיצונית או בעל העסק עצמו. במידה והמחזור ( המדווח בדוח אחת לשנה ) עלה על 98,707 ₪ יידרש העוסק הפטור לגשת לתחנת מע"מ ולשנות רטרואקטיבית את מעמדו מעוסק פטור לעוסק מורשה (במידה ומחזור ההכנסות עלה על 98,707 ₪ לקראת סוף השנה ( דצמבר ) או בגלל עסקה חריגה ניתן לבקש שלא להפוך לעוסק מורשה ולהישאר עוסק פטור – נתון לשיקול דעת תחנת מע"מ הרלוונטית ).
מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה הינו לשנתיים (כלומר, אם ב 2017 הפך עוסק פטור לעוסק מורשה אז גם ב 2018 ו 2019 הוא יהיה עוסק מורשה וזאת גם אם בכל אחת מהשנים האלו ירד מחזור ההכנסות של העסק מתחת ל 98,707 ₪). עוסק פטור חייב בפתיחת תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי והגשת דוחות למס הכנסה מדי שנה.

מה בנוגע לעניין של הנהלת חשבונות לעוסק פטור?

הנהלת ‏‏חשבונות חכמה לעוסק פטור

הנהלת חשבונות לעוסק פטור: הנחיות כלליות

להלן ההנחיות החלות על הנהלת חשבונות לעוסק פטור

1. על עוסק פטור לנהל ספר הזמנות ( בהנחה שחלה עליו החובה לנהל בהתאם לתוספת ניהול ספרים החלה עליו ) או תעודות משלוח ( בהנחה שחלה עליו החובה בהתאם לתוספת ניהול ספרים )
2. על עוסק פטור ( מומלץ ) לנהל פנקס חשבונות עסקה ( מקביל להצעות מחיר ).
3. על עוסק פטור ( מומלץ ) לנהל תעודות החזר כספי ללקוחות ( מומלץ )
4. על עוסק פטור לנהל ספר קבלות. קבלה כוללת את שם המשלם, כתובתו, פרטי התקבול, כיצד הוא התקבל (מזומן, העברה, כרטיס אשראי, צ'ק), ספר קבלות צריך להיות ממוספר כאשר לכל קבלה יש מקור והעתק. עם התשלום מהלקוח יש לתת לו קבלה מידית. הקבלה משמשת גם כאישור על קבלת תקבול וגם על הכנסה ( מחליפה את חשבונית המס )
5. על עוסק פטור לנהל תיק תיעוד חוץ ( כל החשבוניות מספקים וההוצאות השונות בצורה שתאפשר מעקב מסודר )
6. על עוסק פטור לא חלה החובה לנהל ספר תקבולים ותשלומים. מומלץ מאוד לנהל כי אין דרך אחרת להכין את הדוח השנתי ללא הרישום המתאים.
עוסק פטור הוא עסק זעיר מאוד, רשות המסים באה לקראתו בכך שמעבר לאיסוף התיעוד המתאים, ואין הוא מחויב בשירותי הנהלת חשבונות לעוסק פטור בצורה שוטפת לאורך השנה. כלומר, מעבר לאיסוף המסמכים לאורך השנה אין צורך לרשום אותם, מצד שני יש להגיש דוח למע"מ מדי שנה עד 31 בינואר בשנה העוקבת מה היה מחזור ההכנסות ודוח שנתי למס הכנסה עד תאריך 30 באפריל בשנה העוקבת על הרווח השנתי. הדוחות שצוינו מסתמכים על המסמכים הנוגעים להכנסות והוצאות כך שאם העוסק הפטור לא ינהל רישום מסודר הוא יתקשה עד בלתי אפשרי בהכנת הדוחות שצוינו.

מכאן, שעדיף בעצם לנהל הנהלת חשבונות לעוסק פטור כאילו הוא עוסק מורשה למרות שמבחינת החוק יש פטור. קיימות בשוק תוכנות מצוינות ולא יקרות לצורך ניהול חשבונות לעוסק פטור כאשר ההוצאה מסתכמת בכמה מאות שקלים בשנה. את הכנת הדוח השנתי מומלץ להשאיר ליועץ מס או רואה חשבון היות ולהם יש את הידע כיצד להגיש את הדוח כיוון שמדובר בדוח לא פשוט להכנה.