חישוב יחסים פיננסיים בדוחות הכספיים

חישוב יחסים פיננסיים בדוחות הכספיים עוסק ביחסים בתוך מאזן העסק ליום מסוים ובדוח הרווח והפסד לתקופה מוגדרת כמו יחס הון חוזר, יחס מהיר, יחס נכסים להון זר, הון עצמאי לעומת הון זר, רווח גולמי, רווח תפעולי ועוד'.

חישובים הקשורים למטבע חוץ עוסקים ביחסי המרה בין מטבעות , עסקאות הגנה / גידור (HEDGE) , קניית מטבעות בשווקים שונים, הצמדה ועוד'.

יבוא ויצוא הינם נושאים הקושרים חישובים שונים הכוללים דוקומנטציה תחשיבי מכס ומיסי יבוא, שיטות תשלום בינלאומיות, פתיחת אשראי דוקומנטרי , הסכמי סחר ותעודות מקור, הובלה ימית ואווירית, חישובי עלויות בסחר הבינלאומי.

כדאיות השקעות שונות עוסקת בתפקידו של מנהל החשבונות המדופלם כאחראי אסטרטגי על ניהול ההשקעות של העסק- מסלולי השקעה, זמינות השקעה, השוואה בין אלטרנטיבות, ניהול תמהיל ההשקעות, בדיקת כדאיות ההשקעות, השקעות לזמן ארוך או קצר.

אם כן, הנהלת החשבונות שהינה עבודה טכנית קשורה קשר הדוק לחישובים מסחריים. אם מדובר בחישובים פשוטים מאוד הנעשים מדי יום ואם מדובר בהחלטות ב " רומו של עולם " הקשורים לניהול האסטרטגי הפיננסי של העסק.
הנהלת חשבונות וידע בחישובים פיננסיים הינם חלק מעבודתו של מנהל החשבונות / חשב.
עליו להבין היטב את המשמעויות הקשורות לכל אחד מהתחומים שהוזכרו. ככל שהעסק גדל והחשיפה גדלה, הצד הפיננסי בכל אחד מהמהלכים המבוצעים תחת ניהולו של מנהל החשבונות המדופלם / חשב משפיעה רבות על הרווח בכל עסקה שנעשית וההחלטה האם לבצעה או לא .

כתיבת תגובה