מנהל כספים / חשב / CFO

מתוך ראייה כי מחלקת הכספים הינה לב לבו של הארגון היות ומהות תפקידה הינו בכסף שהוא החמצן של העסק, הרי מנהל מחלקת הכספים הוא אחד התפקידים החשובים בארגון ובעצם מנהל מחלקת הכספים הוא יד ימינו של המנכ"ל.

ניתן לומר אם כן כי מנהל כספים הינו בעצם המנכ"ל של הכסף בעסק.

בעוד שתפקידו של מנהל החשבונות עוסק במיקרו – תיעוד ההכנסות וההוצאות בארגון הרי מנהל הכספים עוסק במאקרו – ניהול תקציב, ניהול תמחיר, ניהול תזרים מזומנים, פיקוח על מחלקת הנהלת החשבונות, עזרה בקבלת החלטות אסטרטגיות, עבודה מול משקיעים בעסק, ניהול כל מערך האשראי לרבות גיוס האשראי, עבודה מול רו"ח  ועוד'.

מנהל כספים טוב הוא שומר הסף של העסק. הוא זה שיזהה את הכשלים העסקיים והפיננסיים, יתריע על כך מבעוד מועד וימנע קריסה פתאומית ו"לא צפויה" שלו. תפקידו של מנהל כספים הוא ראשון במעלה בכל ארגון והוא בעצם המשנה למנכ"ל.

עסק וניהול כספים

הניהול היומיומי של העסק חייב ניהול עצמאי של הכסף כדי לשרוד. כאשר ניהול הכספים " נופל " על אדם אחד (בדרך כלל בעל העסק) כאשר עליו לעסוק בניהול הפעילות, פיתוח העסק והרחבתו, הינו מטלה בלתי אפשרית.  בעל העסק מוצא את עצמו " טובע " במספרים ועוסק בגבייה, שכר לעובדים, תשלום לספקים, תזרים מזומנים, מסגרות אשראי, בנקים ועוד.

בנוסף למחסור בזמן, לבעל עסק אין ידע וניסיון בתחום הפיננסי ולכן הצד הכלכלי בעסק נפגע ביותר, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. ניהול כספים על ידי גורם מוסמך ובעל ניסיון, ישפר ללא הכר את ביצועי העסק. ההבדל בין ניהול כספים בעסקים גדולים לבין ניהול כספים בעסקים קטנים ובינוניים הוא בעיקר בנפח הפעילות בעסק, בתזרים המזומנים שלו ובאופן בו התהליך מתבצע.

עסקים גדולים ירשו עצמן רואה חשבון, מנהל כספים ומנהלי חשבונות במשרה מלאה, אשר מנהלים את כספיהן מבפנים. עסק קטן, לא יכול להרשות זאת לעצמו לכן הוא זקוק לשירותיו של מנהל כספים חיצוני  מוכשר ובעל ניסיון, שיגיע פעם פעמיים בחודש ויעשה  " סדר " בכל הקשור לניהול כספי העסק.

תפיסת ניהול הכספים בעסק קטן ובינוני חייבת להתקדם אל תוך המאה ה-21 ומתוך הבנת בעלי העסק ומנהליו, כי במציאות הפיננסית המורכבת כיום אי העסקת אנשי מקצוע בתחום זה גורמת נזק עסקי ומעכבת את התפתחות העסק. לפיכך, בחירה בניהול כספים לעסק קטן / בינוני במיקור חוץ היא החלופה הטובה ביותר לעסק וזאת מהסיבות הבאות

מנהל חשבונות וכספים

סיבות לבחירת מנהל כספים במיקור חוץ

מנהל כספים צופה אל העתיד הפיננסי של העסק.

מנהל כספים בונה אסטרטגיה פיננסית ומגייס כספים ממקורות בנקאיים וממקורות חוץ בנקאיים.

מנהל כספים בוחן אפשרויות קבלת תמריצים ממשלתיים, פנייה לקרנות סיוע.

מנהל כספים נותן מענה פיננסי מקצועי לניהול מו"מ עם גופים פיננסיים, לקוחות, ספקים ועובדים.

מנהל כספים בוחן עסקאות מיזוג ושיתופי פעולה.

מנהל כספים אחראי על "המחלקה הכלכלית" ומטפל בבניית תכניות עסקיות, תקציב עסקי, תמחור, המחרה, בדיקות כדאיות ורגישות (רכישה מול ליסינג, ביטוח חיצוני או עצמי), כדאיות רכישת עסקים, השקעה ונקודות איזון, החזרי השקעה והערכות שווי.

מנהל כספים מפקח על ניהול תזרימי המזומנים, ניהול החשבונות, רווחיות עסקית כוללת, רווחיות ממוצר, מתחום וממרכזי רווח.

מנהל כספים מלווה את ניהול הלקוחות והאשראי, את ניהול ומדיניות המלאי.

מנהל כספים מנהל את התקשורת עם ההנהלה, הדירקטוריון, רואי החשבון, היועצים המשפטיים והרשויות.

מנהל כספים מנהל את הדיווח הפיננסי והכלכלי בתוך הארגון ומחוצה לו.

כתיבת תגובה